Градска борачка организација Градишка и фондација „Солидарност“ Градишка оглашавају конкурс Програм пружања помоћи материјално угроженим борачким категоријама са територије града Градишка у 2023. години

                   Програм ће се реализовати кроз:

  1. Помоћ за куповину уџбеника за 10 ученика основних школа по 100 КМ

          за 10 ученика средњих школа  по 100 КМ

  • Стипендирање 5 ученика средњих школа 10 x 80 КМ
  • Стипендирање 6 студента из породица борачких категорија 10 x 100 КМ . Кандидати који конкуришу по овој основи требају доставити доказ да припадају борачким категоријама, да су редовни студенти, доказ о броју запослених у породици (потврду са бироа и сл.) , кућну листу , доказ о броју дјеце школског узраста. Конкурисати могу само студенти који редовно похађају државни факултет.
  • Помоћ за куповину огревног дрвета за  40 корисника по 300 КМ.
  • Помоћ за бањско лијечење са приложеном медицинском документацијом за 50 корисника за десетодневни боравак у бањи.

Пријава за једну од понуђених помоћи подносиће се лично у Службу Градске борачке организације Градишка од 03.04.2023.године до 24.04.2023.године у времену од 08:30 до 14:00 часова.

Предност за додјелу имају лица из борачких категорија, чланови БО које је предложила мјесна борачка организација и која до сада нису користила нити један вид помоћи.

Напомена: Градска борачка организација је конкурисала на Јавни позив од игара на срећу Министарства рада и борачко инвалидске заштите , те у зависности од њихове одлуке о висини средстава и роковима уплата зависи и динамика, реализација, висина средстава и број помогнутих корисника.