ПАМТИМО СЕ ПО ДЈЕЛИМА

                      Поред  многобројних активности које су и раније спровођене и настављене у Борачкој организацији,мандатни период од 2014. до 2018.-године остаће забиљежен по изграђеним објектима и новим активностима као што су: -изграђено централно спомен обиљежје у спомен парку у Градишци, -сачињен списак погинулих бораца чије су породице живјеле или живе на подручју општине,  -постављене спомен плоче са исписом имена 612 погинулих бораца, -израда монографије погинулих бораца која је у завршној фази, -организовање помен парастоса у готово свим мјестима гдје су изграђени споменици,као и поред централног спомен обиљежја и са другим пригодним садржајима, -побољшање информисаности борачке популације кроз радно свечане састанке са предсједницима МБО и члановима органа БО у јануару сваке године,кроз организовање састанака са предсједништвима МБО  по изборним јединицама сваке зиме, формирању сајта наше борачке организације, по достављању спискова свих одобрених помоћи у МБО… -организовање свечане академије поводом 25 годишњице ОБО са масовним одзивом борачке популације од око 500 чланова, -запошљавање дјеце погинулих бораца, -остваривање здравствене заштите по основу борачког статуса, -на помоћи за стамбено збрињавање петнаестак борачких породица преко фондације Солидарност уз укључивање и других субјеката, -на измиривљању и рашчишћавању финансијских обавеза из претходног периода,редовном измиривању свих текућих финансијских обавеза и преносу  13.000,00 КМ из 2018. У 2019.г. -крајње транспарентно организовање избора по одлукама скупштине од 27.12.2018.г. ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ! Предсједник Борачке организације                                                  Зоран Лазић