У уторак, 29.05.2018.године, Комисија фондације „Солидарност“ у чијем саставу су два представника општинске управе и три представника Борачке организације и Фондације „Солидарност“ Градишка је разматрала пристигле пријаве запримљене по конкурсу , а везано за помоћ борачким категоријама у 2018.години. Од укупно 271 захтјева , помоћ је одобрена за 145 корисника из борачких категорија.
Свим подносиоцима захтјева за куповину књига и екскурзије Комисија је одобрила помоћ јер је био мањи број пријава од броја предвиђених конкурсом. Што се тиче осталих пријава Комисија се водила прописаним критеријима и то : препорука мјесне борачке организације , категорија и статус подносиоца и да нису или су јако ријетко остваривали помоћ код фондације „Солидарност“ Градишка.

У одлучивању око бањског лијечења присутан је био и доктор Владо Зрнић који је комисији помогао у одређивању приоритета са медицинског становишта.

Због јавног и транспарентног рада фондације „Солидарност“ Градишка ове године је био велики број пријава од стране лица која нису никада користила ни један вид понуђене помоћи. Преко 80 % помоћи за бањско лијечење и куповину огревног дрвета је одобрено припадницима борачких категорија који нису раније остваривали помоћ. За разлику од ранијих година ове године је већем броју и одобрена помоћ 64 корисника за куповину огревног дрвета и 19 корисника за бањско лијечење за два више него што Министарство БиЗ упућује са наше општине.

Напомињемо да се овакав вид помагања проводи већ десет година,а на основу потписаног Протокола о финансирању између Фондације „Солидарност“ Градишка, Борачке организације општине Градишка и општине Градишка. Захваљујемо се представницима општинске управе који су дали допринос око удруживања средстава и одабира корисника. Такође се захваљујемо доктору Влади Зрнићу на помоћи.