Борачка организација Градишка је препознала потребу за оснивање фондације под називом „Солидарност“ Градишка са циљем  што већих могућности пружања помоћи угроженим борачким категоријама. Своје дјеловање спроводи кроз утврђене нормативне акте као што су статут и правилник о прикупљању и расподјели средстава фондације. Фондација се бави прикупљањем средстава и помагањем најугроженијим припадницима борачких категорија. Основни извор финансирања су чланарине из Борачке организације, средства приложника од личних и породичних инвалиднина фондације и удружена средства са општином и другим организацијама и установама које препознају наш рад и потребе ових категорија. Од самог оснивања до данас фондација „Солидарност“ Градишка је на јаван и транспарентан начин помогла преко 2000 припадника борачких категорија кроз разне видове помоћи као што су : бањско лијечење, стипендије за дијецу , уџбеници, помоћ при куповини огрева,ескурзије те други видови. Прикључујемо се и разним хуманитарним акцијама и помажемо у  стамбеном збрињавању припадника ових категорија и њихових породица  кроз пројекте који су доступни на увид свима и који су транспарентни. Трудимо се да проширимо своје дјеловање а самим тим и обим помоћи кроз позив разним институцијама и појединцима да се прикључе и помогну наш рад.       Свједоци смо да из дана у дан положај ових категорија је све угроженији и потреба за помоћи све већа а средства су ограничена и недовољна. Рад у фондацији се заснива на транспарентности и волонтирању радника Борачке организације Градишка који су упознати са стањем на терену преко својих мјесних Борачких организација које извјештавају о најугроженијим случајевима у својој мјесној заједници. Већ неколико година фондација „Солидарност“, Градишка, Борачка организација Градишка  удружује средства са општином Градишка која учествује са износом од око 20000КМ  која кроз разне програме помоћи преко мјесних Борачких организација реализује. Жеља нам је да уз што већу подршку повећамо видове помоћи свјесни социјалне и егзистенцијалне ситуације борачких категорија која је у незавидном положају.