ОТВОРЕНА ПИТАЊА ОДГОВОРНИМА ЗА  „ЗАСТАРУ“ ЗАХТЈЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

Oбзиром да представници власти општине Градишка нису уважили закључке Предсједништва Борачке организације општине Градишка од 06.07.2017.г. по питању 87 прескочених поднесака за додјелу једнократне новчане помоћи, у вези чега је начелник општине доставио одговор 13.07.2017.г. ,а Борачка организација 21.07. 2017.г.доставила допис са појашњењима и питањима на што није било никакве реакције,присиљени смо да у име дискриминисаних јавно тражимо одговоре од одговорних на отворена питања :

 

-Који је назив другостепеног органа и  у којем року се могу жалити елеминисани подносиоци захтјева за једнократне помоћи, обзиром да им на добијеним потврдама   пише –да ако се исти не ријеши у законском року од 90 дана да имају право поднијети жалбу другостепеном органу,као да је њихов поднесак одбијен ? /Прилог: Потврда/

-Шта у вашем одговору значи да ће се нерјешени захтјеви сукцесивно рјешавати у односу на текст из  добијених потврда?

-Знате ли да је за 65 од 87 елеминисаних захтјева претходио рад борачких структура од мјесних борачких организација које су из својих средина предложили најугроженије случајеве,да су исти долазили најчешће са документацијом о својој угрожености ради препоруке Борачке организације коју су са текућим рачуном прилагали уз захтјев за додјелу једнократне помоћи на борачком шалтеру у општини,а сличну процедуру су прошли и други елеминисани?

-Знате ли да су сви  по неколико пута од марта мјесеца   долазили у своју организацију и чекајући у редовима по банкама провјеравали да ли је стигла очекивана  помоћ од 100,00 до 200,00 КМ ?

Знате ли да су и тада преживљавали осјећај повријеђеног достојанства?

Можете ли  претпоставити како ће се осјећати кад сазнају да су,поред свих препорука,одбијени и да поново требају стати у ред да би писати жалбу за милостињу од стотињак КМ?

Зашто је њих 87 елеминисано,прескочено,дискриминисано,кажњено …?

Јесу ли они који су поднијели захтјев у априлу,мају и јуну ове године и чији су захтјеви рјешени, пречи,вриједнији и заслужнији од оних који су поднијели у марту?

Зашто нисте рјешавали захтјеве по реду подношења као што сте радили од почетка године на чему је и даље инсистирао члан комисије испред Борачке организације Лазић Зоран?

Знате ли да сте тим чином пуцали у темеље Борачке организације рушећи углед мјесних борачких организација које се труде да помогну угроженим борачким категоријама и које континуирано организују помене погинулим борцима у својим срединама?

Размишљате ли да сте таквим понашањем нанијели огромну штету локалној самоуправи?

Размишљате ли да сте изазивали огорчење борачких категорија и њихових породица које могу произвести различите облике изражавања неслагања са таквим понашањем?

 

Поред ових отворених питања,заинтерсовани могу тражити појашњења и путем службених телефона  од одговорних за „застару“ поднесака а то су:

-Начелник Одјељења за Борачко инвалидску заштиту-Пјанић Радомир-810-336

-Предсједник Комисије из О за БИЗ-Лазаревић Радомир……………………….810-339

-Члан Комисије из Организације погинулих бораца….Тенџерић Милена..815-416

 

  Градишка 08.08.2017.