Поред  многобројних активности које су и раније спровођене и настављене у Борачкој организацији,мандатни период од 2014. до 2018.-године остаће забиљежен по изграђеним објектима и новим активностима као што су:
-изграђено централно спомен обиљежје у спомен парку у Градишци,
-сачињен списак погинулих бораца чије су породице живјеле или живе на подручју општине,
 -постављене спомен плоче са исписом имена 612 погинулих бораца,
-израда монографије погинулих бораца која је у завршној фази,
-организовање помен парастоса у готово свим мјестима гдје су изграђени споменици,као и поред централног спомен обиљежја и са другим пригодним садржајима,
-побољшање информисаности борачке популације кроз радно свечане састанке са предсједницима МБО и члановима органа БО у јануару сваке године,кроз организовање састанака са предсједништвима МБО  по изборним јединицама сваке зиме, формирању сајта наше борачке организације, по достављању спискова свих одобрених помоћи у МБО…
-организовање свечане академије поводом 25 годишњице ОБО са масовним одзивом борачке популације од око 500 чланова,
-запошљавање дјеце погинулих бораца,
-остваривање здравствене заштите по основу борачког статуса,
-на помоћи за стамбено збрињавање петнаестак борачких породица преко фондације Солидарност уз укључивање и других субјеката,
-на измиривљању и рашчишћавању финансијских обавеза из претходног периода,редовном измиривању свих текућих финансијских обавеза и преносу  13.000,00 КМ из 2018. У 2019.г.
-крајње транспарентно организовање избора по одлукама скупштине од 27.12.2018.г.

ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!

Предсједник Борачке организације

                                                 Зоран Лазић